Styrelse 2019

Apollogruppen har nu en styrelse för 2019. Närmare presentation av medlemmarna kommer läggas ut under de kommande veckorna. 

Ordförande: Christina Björklund 

Vice ordförande: Ulrika Morgård 

Sekreterare: Anki Wigren 

Kassör: Birgitta Wasserman

Ledamot: Isabella Södergren  

Suppleanter 

  • Maria Selin 
  • Anneli Berndt
  • Karolina Lazarz 

Revisor: Tina Salohalla 

Revisorsuppleant: Maria Ekström