GRUNDREGLER FÖR ÅRETSHUND

2018 kommer Apollogruppen att utse bästa agilityhund, bästa lydnadshund, bästa rallylydnadshund, bästa viltspårhund och bästa noseworkhund. Dessutom kommer bästa allroundhund att utses.

För att kunna delta i någon av dessa åretshund tävlingar måste föraren själv anmäla sin hund till Apollogruppen. Ange namn och ras på hunden samt registrerings-/ tävlingslicens nummer. Ange även förare. 

Registrerade resultat på SKK Hunddata under 2018 används vid beräkning av poäng för respektive hund.

Resultaten följer hunden, dvs det kan vara olika förare. Alla förare måste vara medlemmar i Apollogruppen.

Maximalt fem bästa officiella tävlingsresultaten, från svenska tävlingar, i varje gren under kalenderåret räknas. Om fler hundar har samma poäng, vinner den som deltar i flest grenar.

För att delta i årets allroundhund måste hunden ha samlat poäng i minst 2 grenar men det får vara fler. I årets allroundhund får hundar som har poäng i minst en av ovanstående grenar även räkna in resultat från HTM/freestyle och drag.

Styrelsen utser ansvarig för sammanställning och beräkning.

Vid frågor kontakta Birgitta Strömberg jingles@telia.com 

Poängen finns här.