Valpkurser och unghundskurser

Vi samarbetar med

Medlemskap i Apollogruppen är obligatoriskt för att gå kurs hos oss.
Flexikoppel är INTE TILLÅTET på våra kurser.

Intresseanmälan: apollogruppen-ankie@samojed.com

Välkomna!


 
Valp & unghunds kurs.
 
Din valp skallvara minst 4 månader och fullt vaccinerad,
intyg skall uppvisas vid första kurstillfället
Start: 2 maj kl. 18,00 Och träffas 6 gånger.
Plats: Filialen vid  Visättra Sportcenter
Kursavgift: 1200 kr + Apollogruppen 175 kr
Instruktör Ankie Wigren
 
Vi kommer bland annat att gå igenom hantering, passivitetsträning,social träning
(hund möten blandannat), vardags lydnad = gå fint i koppel komma på inkallning mm
ochbygga en sund relation med sin hund. Vi tror att all hundträning börjar och slutar
med att relationenmellan hund och förare fungerar.
En god relation leder till samförstånd, och samförståndleder till samarbetsvilja.
 
Anmälanoch ev. frågor skickas tilAnkie Wigren
Du uppger dittnamn adress, telefon nummer, hundens namnras +hundenålder.
När din anmälankommit in så får du ett svars mail med information om inbetalning