Lydnads kommitté

 


Vi behöver folk som kan tänka sig att hjälpa till i lydnadskommittén. 

Hör av dig till Katrin Karlsson apollogruppen.katrin@yahoo.se