Rallylydnad

 

Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana som har designats av en rallydomare. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet. I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat.

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar.

Ett antal skyltar är utplacerade beroende på i vilken klass man tävlar i. På dessa skyltar står det vad man ska göra med hunden, vilket håll man skall svänga mm.

Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följsamhet med din hund. Passar alla!

From 1 Juli 2011 är nu Rallylydnaden en officiell sport. Apollogruppen hade sin första officiella tävling den 7 augusti 2011.